Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Gerardus van Wittem - 12 september

Heilige Gerardus van Wittem

De Heilige Gerardus van Wittem ('Sint Wijt') was één van de eerste redemptoristen.
Hij leefde van 1726 tot 1755 in het bergland rond Napels in Zuid-Italië.

Deze kloosterbroeder ontwikkelde zich tot een raadsman voor vele mensen, die hij vaak op wonderlijke wijze hulp en uitkomst bood.
Vanwege zijn zwakke gezondheid werd de Heilige Gerardus van Wittem slechts 29 jaar oud.

Gedachtenis van de heilige naam van MariaGedachtenis van de heilige naam van Maria

Op 12 september 1683, de zondag onder het octaaf van Maria Geboorte, werden de Turken bij Wenen verslagen en gedwongen de belegering van die stad op te geven.

Uit dankbaarheid voor deze overwinning stelde paus Innocentius XI het Naamfeest van Maria in voor de hele kerk.

Voor de naam van Maria is geleidelijk een bijzondere verering ontstaan.

In sommige apocriefe verhalen wordt vermeld dat een engel haar ouders de opdracht gaf om hun kind 'Maria' te noemen. 'Maria' is overigens de vergriekste vorm van de Hebreeuwse naam 'Miriam' of 'Mariam'.

De naam Maria kent vele betekenissen, waaronder: bitterheid, de zoute zee, het vruchtwater, de moederschoot van het leven, Sterre der Zee...

Weerspreuk

Gerst zaaien met Sint-Wijt,
is gerst met zakken kwijt