Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Livinus - 12 november

Heilige Livinus

† 650
Bisschop, martelaar
Patroonheilige van de stervenden, vooral aanroepen om een vlugge en genadige dood te bekomen

De Heilige Livinus (Lieven) werd in Ierland geboren als telg van een oud adellijk geslacht.
Volgens de overlevering was hij een kluizenaar die door de Heilige Augustinus van Canterbury gedoopt en onderwezen werd.
Later wijdde Augustinus hem ook tot priester.

In Dublin ontving Livinus de bisschopswijding waarna hij met enkele gezellen naar de streek rond Aalst trok om het Evangelie te verkondigen.

Hoewel hij vele wonderbaarlijke genezingen verrichtte, werden hij en zijn geloofsgenoten door de plaatselijke heidense bevolking soms ronduit vijandig bejegend.

In Sint-Lievens-Esse werd de Heilige Livinus ernstig mishandeld - men rukte hem de tong uit - en op gruwelijke wijze door onthoofding om het leven gebracht.

De relieken van de Heilige Livinus werden overgedragen naar Gent en bevinden zich in de Sint-Baafsabdij.

In Vlaanderen werden twee gemeenten naar de Heilige Livinus vernoemd: Sint-Lievens-Esse en Sint-Lievens-Houtem.

Weerspreuk

Sint-Lieven
komt ons met vorst gerieven