Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Veertig Martelaren van Sebaste - 10 maart

40 martelaren sebaste

(† 320)

In 320 stierf een groep van veertig christelijke soldaten op bevel van keizer Licinius Licinianus de marteldood in Sebaste (Armenië).

De martelaren werden gedwongen om naakt over een bevroren meer te marcheren nadat zij geweigerd hadden hun geloof af te zweren.

Op de oevers van het meer bevonden zich warme baden en warm eten voor degenen die bereid waren het christendom af te zweren.

Slechts één soldaat was hiertoe bereid omdat hij de kou niet langer meer kon verdragen.

Een Romeins officier die toezicht hield op de baden verklaarde dat hij deze houding een soldaat onwaardig vond en nam prompt de plaats van de man in kwestie in.

Nadat ze de nacht naakt op het bevroren meer hadden doorgebracht werden allen bij het aanbreken van de dag op de brandstapel geworpen.

De dood van de Veertig Martelaren van Sebaste dateert uit de laatste periode van de christenvervolgingen.

Zij werden herhaaldelijk geprezen door o.a. de Heilige Basilius en de Heilige Gregorius van Nyssa.

Door de hervormingen naar aanleiding van Vaticanum II in 1969 werd de cultus van de Veertig Martelaren van Sebaste echter van de kalender geschrapt.

Weerspreuk

Zo 't vriest op veertigmartelaarsnacht,
dan veertig dagen wordt nog wacht