Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Albinus van Vercelli - 1 maart

Heilige Albinus Vercelli

Bisschop
Patroon van Pella

Over de Heilige Albinus van Vercelli is weinig bekend, zijn verering zou wel erg oud zijn.

Albinus (of Albino) leefde in de vijfde eeuw en werd in 452 bisschop van Vercelli (Italië).

Hij nam het bestuur van het bisdom over in woelige tijden, namelijk in de periode waarin Aetius de Hunnen en Goten versloeg, die overal vernielingen hadden gezaaid.

Albinus besteedde de rest van zijn leven aan de heropbouw van zijn bisdom.

Op de ruïnes van de basiliek, gebouwd door de Heilige Eusebius, en het graf van de Heilige martelaar Theophrastus, liet Albinus een nieuwe kathedraal bouwen.

De Heilige Albinus van Vercelli is de patroonheilige van Pella (Italië).

Hij wordt gewoonlijk afgebeeld als bisschop met een bisschopsstaf.

Weerspreuk

's Morgens van den eerste maart,
zegt men welkom aan de kwikstaart